Skjelstadmark ligger i Stjørdal kommune i Nord-Trøndelag, ca 2 mil fra Stjørdal sentrum. Bygda har ca 1000 innbyggere og næringsgrunnlaget er jord- og skogbruk. Mange pendler til Stjørdal og Trondheim.


Skjelstadmark Grunneierlag består av 112 grunneiere og disponerer ca 50000 dekar utmark. Vi kan tilby elgjakt, hjortejakt, rådyrjakt og småviltjakt på våre områder. I tillegg kan en fiske i Bulandsvatnet.

Skjelstadmark er et eldorado for jakt og fiske!NYHETER

Årsmøte i Skjelstadmark Grunneierlag 2018

Avholdes i Badstua tirsdag 6.mars kl 1930.

Les mer
Tildeling av ekstra dyr på elgkvoten

Grunneierlaget får fem dyr.

Les mer
Oppjustering av fellingstall og prosent

34 av 43 dyr felt pr 29.10.

Les mer
Containeren som er satt ut til slakteavfall står ut oktober måned.

Hentes ca 1.nov

Les mer
Prosentvis fordeling av felte dyr .

Grunneierlaget kommer brukbart ut selv om prosent felte eldre dyr ligger på vel 35%

Les mer